7.South Asian Federation Games - Madras, India - December 1995

Weight

Place

Name

Country

48 kg

1.

Debendra Thapa

IND

2.

Abdul Rashid Qambrani

PAK

3.

C.Hari Bahadur

NEP

K.Giamaian Kumara

SRI

51 kg

1.

Iran Shagar Dandu

IND

2.

M.A.B. Ratnavike

SRI

3.

Akhtar ul Amin

BGL

Ali Muhammad Qambrani

PAK

54 kg

1.

Shabir Sihilkar

IND

2.

Abdul Khaliq

PAK

3.

Asad ur Rehman

BGL

Cheroten Teshoring

BHU

57 kg

1.

Devarajan Venkatesan 

IND

2.

Madiyanselage Walisundara

SRI

3.

Tandin Dukpa

BHU

Nima Tamang

NEP

60 kg

1.

Bhushan Saini

IND

2.

Rehan Ali Sardar

BGL

3.

Rana Mager Sher

NEP

Lamappuge Parera

SRI

63,5 kg

1.

Vankats Devanand 

IND

2.

Usman Ullah Khan

PAK

3.

Man Shristha Krisana

NEP

A.N. Pramachandra

SRI

67 kg

1.

Tuk Bahadur Thapa

IND

2.

Abdul Rashid Baloch

PAK

3.

Moin uz Zaman

BGL

Pupkanknamge

SRI

71 kg

1.

Abdul Rasheed

PAK

2.

Lalit Prasad

IND

3.

Mohamed Abu Shakil

BGL

Puma Bahadur Gurung

NEP

75 kg

1.

Shahbir Thapa

IND

2.

Mohamed Tanvir Butt

PAK

3.

Mohamed Zulfiqar

BGL

Rana Bahadur Saud

NEP

81 kg

1.

Gurcharan Singh

IND

2.

Muhammad Asghar

PAK

3.

Chitra Bahadur Gurung

NEP

   

91 kg

1.

Lakha Singh

IND

2.

Mohamed Allaouddin

BGL

3.

Raj Kapur Thapasia

NEP

   

+91 kg

1.

Safarish Khan

PAK

2.

Raj Kumar Sangwan

IND

3.

Danol Suraj

NEP

   

South Asian Games History | 1995 Results