Duals Zambia - Soviet Union 2:8

Zambia

November, 1974

51kg Vassili Plakushchiy URS Katete ZAM PTS
54kg Bahtay Sapeyev URS Yona ZAM PTS
63,5kg Vladimir Kharchenko URS Mponga ZAM PTS
67kg Charles Mutti ZAM Vladimir Yudin URS PTS
71kg Alexander Zhuravlev URS Lampers ZAM PTS

Duals Zambia - Soviet Union 4:2

Zambia

November, 1974

51kg Katete ZAM Vassili Plakushchiy URS PTS
63,5kg Moiu ZAM Vladimir Kharchenko URS PTS
67kg Vladimir Yudin URS Charles Mutti ZAM PTS

Duals Zambia - Soviet Union 4:4

Zambia

November, 1974

51kg Vassili Plakushchiy URS Katete ZAM KO
63,5kg Moiu ZAM Vladimir Kharchenko URS PTS
67kg Vladimir Yudin URS Charles Mutti ZAM KO
71kg Lottie Mwale ZAM Alexander Zhuravlev URS PTS

Duals Index | 1974 Results