22.Bangladesh Junior National Championships

National Sports Institute, Dhaka

April 28-30, 2017


Finals female (winners first)

36kg Shamima Jannat Bizli Rubina Khatun
40kg Rahima Akter Lamia Mim
45kg Jannatul Ferdous  Nurunnahar
50kg Anita Islam Urmi Akter
55kg Sumaiya Akter Khukumoni Farjana

Finals male (winners first)

29kg Riaz Ahmed Rafi Md Sabir
35kg Abir Hossain Md Rakib Hossain
42kg Shekh Limon Utshab Ahmed
45kg Mehidi Hasan Md Sohel Rana
48kg Hasibul Hasan Abu Talha
51kg Abdul Zabber Sabuj Raihan
54kg Sahin Hossain Md Sahin

Bronze Medal Winners female

36kg Reshma Akter
36kg Urmila Roy
40kg Farjana Akter Ripa
40kg Azifa Khatun
45kg Fatema Khatun
45kg Tanjila
50kg Songita
50kg Afra Khandokar
55kg Sabina Khatun
55kg Sohana Khatun Mim

Bronze Medal Winners male

29kg Mehidi Hasan Rabbi
29kg Sahed Mahmud Raj
35kg Al-Amin
35kg Mainul Islam Alal
42kg Arid Hossain
42kg Minhas Ali
45kg Abir Rahman
45kg Emon Tong Chong
48kg Labbi Al Mahmud
48kg Imranul Faisal
51kg Mostafizur Rahman
51kg Md Nayon
54kg Ferdous Ali
54kg Emon Hossain

thanks to Tibor Kincses and Quddus Khan


Bangladesh National Champs History | National Champs Index | 2017 Results