82.Japanese National Championships

Tokyo

November 21-25, 2012


Semifinals

2012-11-24 49kg Tosho Kashiwazaki Kenshiro Teraji 14:11
2012-11-24 49kg Ryomei Tanaka So Ito 14:8
2012-11-24 52kg Takanao Fukita Sadayori Aoki 12:11
2012-11-24 52kg Shota Hayashida Yusaku Nobe 8:7
2012-11-24 56kg Yamato Fujita Kazuhiro Shitozawa 15:8
2012-11-24 56kg Sho Nakazawa Yoichi Ide 11:7
2012-11-24 60kg Daisuke Narimatsu Takahiko Omiya +5:5
2012-11-24 60kg Koki Inoue Akira Tanaka 12:7
2012-11-24 64kg Kiyoshi Hattori Takuma Takahashi 15:7
2012-11-24 64kg Katsuya Yasuda Kento Nakayama 13:10
2012-11-24 69kg Naoki Minagawa Hirotaka Kondo 10:4
2012-11-24 69kg Ryuji Saito Akira Saito 9:6
2012-11-24 75kg Ryota Hamasaki Mikio Sakai 10:4
2012-11-24 75kg Yoshitsuna Okada Takaaki Kamikawa 7:6

Finals

2012-11-25 49kg Tosho Kashiwazaki Ryomei Tanaka 16:11
2012-11-25 52kg Shota Hayashida Takanao Fukita 7:6
2012-11-25 56kg Sho Nakazawa Yamato Fujita 16:9
2012-11-25 60kg Daisuke Narimatsu Koki Inoue 9:2
2012-11-25 64kg Kiyoshi Hattori Katsuya Yasuda 10:7
2012-11-25 69kg Ryuji Saito Naoki Minagawa 12:10
2012-11-25 75kg Ryota Hamasaki Yoshitsuna Okada 15:4

thanks to Shunya Seri and Tibor Kincses


Japanese National Champs History | National Champs Index | 2012 Results