21.Nepal National Championships - Kathmandu - September 12-17 2005

based on www.kantipuronline.com


Finals ladies

2005-09-17

54kg

Anuradha Lama

NEP

Bhagirathi Bhatta

NEP

???

2005-09-17

57kg

Sanju Lama

NEP

Minas Rai

NEP

???

Finals men

2005-09-17

48kg

Surya Rana Magar

NEP

Kheman Singh Basnet

NEP

PTS

2005-09-17

51kg

Anil Prasad Dahal

NEP

Dipendra Bakhunchhe

NEP

???

2005-09-17

54kg

Nim Bahadur Reule

NEP

Mahesh Rijal

NEP

???

2005-09-17

57kg

Purna Bahadur Lama

NEP

Ganeshram Chaudhary

NEP

???

2005-09-17

60kg

Dipendra Maharjan

NEP

Ajit Gurung

NEP

???

2005-09-17

64kg

Sushil Ghimire

NEP

Bam Bahadur Bogati

NEP

???

2005-09-17

69kg

Anil Gurung

NEP

Ratna Bahadur Tamang

NEP

???

2005-09-17

75kg

Bikash Pariyar

NEP

Rajan Silpakar

NEP

???

2005-09-17

81kg

Bishnu Rijal

NEP

Dipak Maharjan

NEP

???

2005-09-17

91kg

Ram Baniya

NEP

Arjun Bharati

NEP

???


Nepal National Champs History | National Champs Index | 2005 Results