Nepali National Championships

National Table Tennis Training Centre, Kathmandu

October 2-5, 2012


Finals ladies

2012-10-05 45kg Diwana Sherma Sarmila Lama 9:3
2012-10-05 48kg Pramila Pandey Lalita Maharjan 25:3
2012-10-05 51kg Maya Chaudhary Prarusa Shrestha AB 1
2012-10-05 54kg Minu Gurung Nisha Tamang 15:14
2012-10-05 57kg Sanju Lama Bimala Chaudhary 23:3
2012-10-05 60kg Saraswati Rana Punam Kumari Rawal AB 1
2012-10-05 64kg Anuradha Lama Kopila Singh AB 1

Finals men

2012-10-05 49kg Bikram Pariyar Luxman Saud 8:6
2012-10-05 52kg Prem Chaudhary Kabindra Maharjan +12:12
2012-10-05 56kg Dinesh Shrestha Ukesh Magarkoti 13:4
2012-10-05 60kg Purna Bahadur Lama Surendra Bahadur Kathayat 8:5
2012-10-05 64kg Bhupendra Thapa Yek Bahadur Ghale 12:9
2012-10-05 69kg Bishnu Prasad Ghale Uddhav Khatri 3:2
2012-10-05 75kg Ujjar Singh Thapa Devendra Maharjan 11:6
2012-10-05 81kg Dipak Maharjan Gokul Gurung RSCH 1
2012-10-05 91kg Ghanshyam Budha Ganeshram Chaudhary 13:7
2012-10-05 +91kg Shyam Khadka Rabindra Bahadur Rokkaya RSC 1

thanks to Tibor Kincses and Rajiv Shrestha


Nepali National Champs History | National Champs Index | 2012 Results