30.Pakistani National Championships - Lahore - June 2-5th 2005

based on http://nation.com.pk and http://www.dawn.com


Semi-finals

2005-06-04

48kg

Mushtaq Hussain

PAK

Ushaque Ali

PAK

RSCO 2

2005-06-04

48kg

Muhammad Wasim

PAK

Mohammad Ashraf

PAK

RSCO 3

2005-06-04

51kg

Syed Jawad Ali

PAK

Shahid Khan

PAK

RSCO 3

2005-06-04

51kg

Karim Nouman

PAK

Imran Hafeez

PAK

RSCO 3

2005-06-04

54kg

Abid Jan

PAK

Nawaz Dad

PAK

35:15

2005-06-04

54kg

Muhamad Pervaiz

PAK

Gul Daraz

PAK

RSC 3

2005-06-04

57kg

Sohail Baloch

PAK

Syed Aziz

PAK

WO.

2005-06-04

57kg

Naushad Fateh

PAK

Tariq Zia

PAK

25:17

2005-06-04

60kg

Sajid Raja

PAK

M.Ashfaq

PAK

22:12

2005-06-04

60kg

Hayatullah

PAK

Zahid Hussain

PAK

30:11

2005-06-04

64kg

Faisal Karim

PAK

Shahid Khan

PAK

25:11

2005-06-04

64kg

Jan Muhammad

PAK

Tasawar Abbas

PAK

AB 1

2005-06-04

69kg

Zubair Hussain

PAK

Muhammad Ali

PAK

RSCO 2

2005-06-04

69kg

Allah Bux

PAK

Dur Muhammad

PAK

34:17

2005-06-04

75kg

Ejaz Mahmood

PAK

Amir Zada

PAK

KO 1

2005-06-04

75kg

Saeed Ahmed

PAK

Manzoor Ahmed

PAK

RSCO 3

2005-06-04

81kg

Ibne Raza

PAK

Karim Bux

PAK

41:25

2005-06-04

81kg

Tanveer Shaukat

PAK

Imran Shah

PAK

24:7

2005-06-04

91kg

Saifullah Niazi

PAK

Khurram Shahzad

PAK

WO.

2005-06-04

91kg

Shaukat Ali

PAK

Rashid Minhas

PAK

AB 1

2005-06-04

+91kg

Abdul Razzak

PAK

Muhammad Qasim

PAK

RSC 1

2005-06-04

+91kg

Muzaffae Iqbal

PAK

Ishaq Khan

PAK

KO 1

Finals

2005-06-05

48kg

Muhammad Wasim

PAK

Mushtaq Hussain

PAK

37:13

2005-06-05

51kg

Karim Nouman

PAK

Syed Jawad Ali

PAK

34:20

2005-06-05

54kg

Abid Jan

PAK

Muhamad Pervaiz

PAK

RSC 3

2005-06-05

57kg

Sohail Baloch

PAK

Naushad Fateh

PAK

25:5

2005-06-05

60kg

Sajid Raja

PAK

Hayatullah

PAK

26:20

2005-06-05

64kg

Faisal Karim

PAK

Jan Muhammad

PAK

RSCO 3

2005-06-05

69kg

Allah Bux

PAK

Zubair Hussain

PAK

RSC 3

2005-06-05

75kg

Ejaz Mahmood

PAK

Saeed Ahmed

PAK

28:20

2005-06-05

81kg

Tanveer Shaukat

PAK

Ibne Raza

PAK

RSC 2

2005-06-05

91kg

Shaukat Ali

PAK

Saifullah Niazi

PAK

RSCO 2

2005-06-05

+91kg

Muzaffae Iqbal

PAK

Abdul Razzak

PAK

RSC 2


Pakistani National Champs History | National Champs Index | 2005 Results