Polish Junior National Championships - Kalisz - April 4-5 1964


Finals (winners first):

48kg Janusz Kaufman Lech Kucharski
51kg Jan Strzecki Henryk Nowak
54kg Jan Żeleźniak Mieczysław Gralak
57kg Stefan Sobiech Tadeusz Gościeta
60kg Wiesław Rudkowski Franciszek Brewczyński
63,5kg Roman Gortat Alojzy Flaszman
67kg Jan Kaczorowski Józef Bielecki
71kg Tadeusz Duda Jerzy Komar
75kg Zygmunt Sendrowicz Tadeusz Zaborowski
81kg Andrzej Czubak Stefan Kołodziej
+81kg Eugeniusz Jankowiak Wiesław Szywała

Polish National Champs History | National Champs Index | 1964 Results