5.Soviet Union National Championships - Moscow (finals) - May 6 - June 23 1936

thanks to Sergey Shkrebets

Weight

Place

Name

fly

1.

Levan Temuryan (Moscow)

2.

V.Kudryavtsev

3.

M.Dzhendo

bantam

1.

A.Kayurov (Baku)

2.

Y.Paki

3.

V.Lozovskiy

feather

1.

A.Palyan (Erevan)

2.

Georgi Vartanov

3.

Anatoli Greyner

light

1.

Evgeni Ogurenkov (Moscow)

2.

A.Shchupak

3.

A.Nikolayev

welter

1.

Andrey Timoshin (Moscow)

2.

S.Emelyanov

3.

V.Baryshev

middle

1.

V.Chudinov (Moscow)

2.

G.Repnin

3.

N.Kitasov

light heavy

1.

Viktor Mikhailov (Moscow)

2.

K.Birk

3.

N.Kartsev

heavy

1.

Nikolay Korolev (Moscow)

2.

Nikolay Belayev

3.

P.Anufrikov


Soviet Union National Championships History | National Champs Index | 1936 Results