9.Soviet Union National Championships - June 27 - July 2 1940

thanks to Sergey Shkrebets

Weight

Place

Name

fly

1.

Lev Segalovich (Moscow)

2.

V.Kudryavtsev

3.

M.Dzhendo

bantam

1.

Evgeni Sheronin (Leningrad)

2.

N.Afonin

3.

Ivan Avdeyev

feather

1.

Georgi Vartanov (Tbilisi)

2.

I.Kniazev

3.

I.Glushakov

light

1.

Ivan Ivanov (Moscow)

2.

Sergey Shcherbakov

3.

Nikolay Shteyn

welter

1.

Evgeni Ogurenkov (Moscow)

2.

V.Chudinov

3.

Fedor Klimov

middle

1.

---

2.

Ivan Ganykin

3.

A.Kyrkhan

light heavy

1.

G.Katsi (Donetsk)

2.

N.Rudometkin

3.

Viktor Stepanov

heavy

1.

Nikolay Belayev (Leningrad)

2.

Goldinov

3.

Andro Navasardov


Soviet Union National Championships History | National Champs Index | 1940 Results