Turkmenistan Junior National Championships

Ashgabat

April 18-23, 2017

winners first


Preliminiaries 1/16

2017-04-18 46kg Serdar Yakubov Kemal Atayev
2017-04-18 50kg Akmukhamet Rozyev Khanzhar Khudaydatov
2017-04-18 50kg Mukhamet Atamuradov Ruslan Novruzov
2017-04-18 50kg Myrat Gylyzhov Gazanaly Gazanaliyev

Preliminiaries 1/8

2017-04-19 46kg Serdar Babayev Begnazar Atayev
2017-04-19 46kg Merdan Khudaykuliyev Allanur Khydyrov
2017-04-19 46kg Okdem Eldarov Davut Babayev
2017-04-19 46kg Parahat Khummedov Serdar Allaberdiyev
2017-04-19 46kg Aman Bayrammammedov Kerim Dovletgeldiyev
2017-04-19 46kg Myrat Redzhepov Toymurat Achilov
2017-04-19 46kg Sikhmyrat Romanov Mammet Mammetmyradov
2017-04-19 46kg Ata Orazov Serdar Yakubov
2017-04-18 48kg Kadyr Dzhorayev Yhlas Zhumaniyazov
2017-04-18 48kg Khangeldy Bayramov Nurmukhamet Rozyev
2017-04-18 48kg Aziz Novruzov Ilaman Khiyasov
2017-04-19 50kg Arslan Gurbanov Bayram Gurbanov
2017-04-19 50kg Maksat Chomuyov Mergen Dovletov
2017-04-19 50kg Rakhmetzhan Zhaparov Bagtyar Kishikov
2017-04-19 50kg Dayanch Saparov Didar Mammedov
2017-04-19 50kg Dzhorakuly Dovletov Dovlet Redzhepov
2017-04-19 50kg Eziz Mukhammetmyradov Dzhemshit Kadyrbergenov
2017-04-19 50kg Akmukhamet Rozyev Ramazan Kemalov
2017-04-19 50kg Myrat Gylyzhov Mukhamet Atamuradov
2017-04-18 52kg Meylis Khamrayev Myrat Zhapbarov
2017-04-18 54kg Dovlet Mukhametdurdyev Almeddin Khamranuliyev
2017-04-18 54kg Dzhemshit Karimov Atazhan Atakuliyev
2017-04-18 54kg Umar Rozmetov Resul Dzhumayev
2017-04-19 57kg Khodzhamyrat Nuryagdyev Surkhat Dovletyarov
2017-04-19 57kg Nazar Mammedov Nuraly Kalamov
2017-04-18 60kg Nurmukhamet Myratkuliyev Dovlet Myradov
2017-04-18 60kg Bayram Nurmukhammedov Saparmyrat Ovezov
2017-04-18 60kg Fatkulla Bazarov Aman Chuliyev
2017-04-18 60kg Dovran Charyev Nergeldi Guzhev
2017-04-18 60kg Shukur Ovezov Merdan Saryyev
2017-04-18 60kg Sukur Gurbanov Ovez Ashyrov
2017-04-19 63kg Azat Dzhumayev Rashid Allaberdiyev

Quarterfinals

2017-04-21 46kg Merdan Khudaykuliyev Serdar Babayev
2017-04-21 46kg Okdem Eldarov Parahat Khummedov
2017-04-21 46kg Myrat Redzhepov Aman Bayrammammedov
2017-04-21 46kg Sikhmyrat Romanov Ata Orazov
2017-04-20 48kg Dayanch Orazmukhamedov Yunus Annayarov
2017-04-20 48kg Atamyrat Babakulov Salykh Aymammedov
2017-04-20 48kg Kadyr Dzhorayev Anvar Atayev
2017-04-20 48kg Aziz Novruzov Khangeldy Bayramov
2017-04-21 50kg Arslan Gurbanov Maksat Chomuyov
2017-04-21 50kg Rakhmetzhan Zhaparov Dayanch Saparov
2017-04-21 50kg Eziz Mukhammetmyradov Dzhorakuly Dovletov
2017-04-21 50kg Akmukhamet Rozyev Myrat Gylyzhov
2017-04-20 52kg Panzha Panzhiyev Denis Alishovskiy
2017-04-20 52kg Zekhnidin Zhaparov Umyt Saryyev
2017-04-20 52kg Atazhan Khudayberdiev Khudayberdy Bayymov
2017-04-20 52kg Meylis Khamrayev Kadambay Matkerimov
2017-04-21 54kg Yunus Shamsiyev Merdan Annamyradov
2017-04-21 54kg Resul Dovletov Kerim Ovezov
2017-04-21 54kg Azimberdi Allaberenov Dovlet Mukhametdurdyev
2017-04-21 54kg Umar Rozmetov Dzhemshit Karimov
2017-04-20 57kg Gurbanguly Mukhametguldyev Geldimurat Baygeldiyev
2017-04-20 57kg Geldimurat Odayev Gadyr Atayev
2017-04-20 57kg Yslam Kurbanov Aziz Dzhumayev
2017-04-20 57kg Khodzhamyrat Nuryagdyev Nazar Mammedov
2017-04-20 60kg Saparmyrat Piriyev Khodzhamukhamed Magtymgulyev
2017-04-20 60kg Nurmukhamet Myratkuliyev Bayram Nurmukhammedov
2017-04-20 60kg Fatkulla Bazarov Dovran Charyev
2017-04-20 60kg Shukur Ovezov Sukur Gurbanov
2017-04-21 63kg Gafur Gylyzhov Aidyn Guseynov
2017-04-21 63kg Azim Melekayev Nikolay Kim
2017-04-21 63kg Amanmyrat Baygeldiyev Yhlas Matmyradov
2017-04-21 63kg Azat Dzhumayev Babur Saburov
2017-04-19 66kg Ezizmukhamet Paziyev Meylis Polatov
2017-04-18 70kg Yslam Ereshov Seyitniyaz Matyazov
2017-04-18 70kg Mukhammet Gurbandurdyev Khan Khodzhayev
2017-04-18 70kg Mashat Mashadov Nurmyrat Yazmuradov
2017-04-20 80kg Abdulzhelil Bashimov Amannazar Garayev

Semifinals

2017-04-22 46kg Myrat Redzhepov Sikhmyrat Romanov
2017-04-22 46kg Okdem Eldarov Merdan Khudaykuliyev
2017-04-22 48kg Dayanch Orazmukhamedov Atamyrat Babakulov
2017-04-22 48kg Kadyr Dzhorayev Aziz Novruzov
2017-04-22 50kg Rakhmetzhan Zhaparov Arslan Gurbanov
2017-04-22 50kg Eziz Mukhammetmyradov Akmukhamet Rozyev
2017-04-22 52kg Panzha Panzhiyev Zekhnidin Zhaparov
2017-04-22 52kg Meylis Khamrayev Atazhan Khudayberdiev
2017-04-22 54kg Yunus Shamsiyev Resul Dovletov
2017-04-22 54kg Umar Rozmetov Azimberdi Allaberenov
2017-04-22 57kg Geldimurat Odayev Gurbanguly Mukhametguldyev
2017-04-22 57kg Yslam Kurbanov Khodzhamyrat Nuryagdyev
2017-04-22 60kg Saparmyrat Piriyev Nurmukhamet Myratkuliyev
2017-04-22 60kg Shukur Ovezov Fatkulla Bazarov
2017-04-22 63kg Gafur Gylyzhov Azim Melekayev
2017-04-22 63kg Azat Dzhumayev Amanmyrat Baygeldiyev
2017-04-22 66kg Myrat Torayev Elkhan Mustafayev
2017-04-22 66kg Ezizmukhamet Paziyev Adylbek Khodzhakulov
2017-04-22 70kg Guvanch Ulanov Yslam Ereshov
2017-04-22 70kg Mukhammet Gurbandurdyev Mashat Mashadov
2017-04-22 75kg Bayram Bekmuradov Dovlet Allamuradov
2017-04-22 75kg Nury Khudayberenov Mekan Bagtyarov
2017-04-22 80kg Rashit Annamuradov Yoldash Satdarov
2017-04-22 80kg Umar Seyitniyazov Abdulzhelil Bashimov
2017-04-22 +80kg Mammed Mammedov Yazdurdy Yazdurdyev
2017-04-22 +80kg Ayaz Chopanov Amir Abbasov

Finals

2017-04-23 46kg Myrat Redzhepov Okdem Eldarov
2017-04-23 48kg Dayanch Orazmukhamedov Kadyr Dzhorayev
2017-04-23 50kg Rakhmetzhan Zhaparov Eziz Mukhammetmyradov
2017-04-23 52kg Meylis Khamrayev Panzha Panzhiyev
2017-04-23 54kg Yunus Shamsiyev Umar Rozmetov
2017-04-23 57kg Geldimurat Odayev Yslam Kurbanov
2017-04-23 60kg Shukur Ovezov Saparmyrat Piriyev
2017-04-23 63kg Azat Dzhumayev Gafur Gylyzhov
2017-04-23 66kg Ezizmukhamet Paziyev Myrat Torayev
2017-04-23 70kg Guvanch Ulanov Mukhammet Gurbandurdyev
2017-04-23 75kg Bayram Bekmuradov Nury Khudayberenov
2017-04-23 80kg Umar Seyitniyazov Rashit Annamuradov
2017-04-23 +80kg Ayaz Chopanov Mammed Mammedov

thanks to Tibor Kincses and Ishankuli Meretniyazov


Turkmenistan National Champs History | National Champs Index | 2017 Results