Japanese Interschool Athletic Meeting

Aizu

August 4-9, 2017


Semifinals (winners first)

2017-08-08 46kg Ginjiro Shigeoka Tokimitsu Fujita
2017-08-08 46kg Yuya Tanaka Asato Kataoka
2017-08-08 49kg Kanato Baba Ryo Mandakoro
2017-08-08 49kg Tsuyoshi Kawatani Masato Harada
2017-08-08 52kg Ryutaro Nakagaki Shinpo Kinjo
2017-08-08 52kg Seiya Sugimoto Ryuki Sudo
2017-08-08 56kg Hayato Tsutsumi Shunsuke Kanyama
2017-08-08 56kg Keisuke Matsumoto Shogo Hosono
2017-08-08 60kg Taiga Imanaga Tatsuo Miyanaga
2017-08-08 60kg Ryonosuke Tsutsumi Sho Ishihara
2017-08-08 64kg Kazushi Honma Osamu Sato
2017-08-08 64kg Sho Usami Reito Takahashi
2017-08-08 69kg Issei Aramoto Kouki Nogami
2017-08-08 69kg Shion Yoshiba Daigo Takahashi
2017-08-08 75kg Riku Kondo Eiji Kikuchi
2017-08-08 75kg Kengo Yoshino Go Wakaya

Finals (winners first)

2017-08-09 46kg Ginjiro Shigeoka Yuya Tanaka
2017-08-09 49kg Tsuyoshi Kawatani Kanato Baba
2017-08-09 52kg Ryutaro Nakagaki Seiya Sugimoto
2017-08-09 56kg Hayato Tsutsumi Keisuke Matsumoto
2017-08-09 60kg Taiga Imanaga Ryonosuke Tsutsumi
2017-08-09 64kg Sho Usami Kazushi Honma
2017-08-09 69kg Issei Aramoto Shion Yoshiba
2017-08-09 75kg Riku Kondo Kengo Yoshino

thanks to Tibor Kincses, Yuji Oyamada and Issei Aramoto


2017 Results