Japanese High School Selection Tournament

Gifu

March 21-24, 2017


Finals female

2017-03-24 46kg Misaki Nasu Haruka Nishimura 4:1
2017-03-24 51kg Saya Hamamoto Sena Irie 4:1
2017-03-24 60kg Seira Hamaguchi Honoka Misaka 5:0

Finals male

2017-03-24 46kg Ginjiro Shigeoka Asato Kataoka 4:1
2017-03-24 49kg Tatsuya Ogawa Tomu Baba 5:0
2017-03-24 52kg Ryutaro Nakagaki Koshiro Takemi 5:0
2017-03-24 56kg Hayato Tsutsumi Musashi Kajiwara RSC 1
2017-03-24 60kg Taiga Imanaga Daiki Harada 5:0
2017-03-24 64kg Issei Aramoto Sho Sato RSC 1
2017-03-24 69kg Tadashi Patrick Usami Daigo Takahashi RSC 2
2017-03-24 75kg Riku Kondo Go Wakaya KO 1

thanks to Tibor Kincses and Shunya Seri


2017 Results