Sri Lanka Youth Selection Tournament

Colombo

May 28-29, 2017

selection for Asian Youth Championships


Quarterfinals 

2017-05-28 49kg S.M.K.S.Bandara J.H.A.M.Navith 4:1
2017-05-28 49kg R.A.Althaf Y.S.S.Amarasooriya 5:0
2017-05-28 49kg G.J.K.R.J.Kumara M.M.A.Ahamati 5:0
2017-05-28 49kg P.A.Rukmal Prasanna S.M.M.L.Rathnappriya 5:0

Semifinals

2017-05-29 49kg S.M.K.S.Bandara R.A.Althaf 5:0
2017-05-29 49kg P.A.Rukmal Prasanna G.J.K.R.J.Kumara 4:1
2017-05-28 52kg Kuda V.Lasindu Eranda H.A.D.Chaturanga RSC 2
2017-05-28 52kg W.A.S.Madushanka S.L.Wanigasooriya 3:2
2017-05-28 56kg H.M.K.C.Ekanayake K.C.Piyasinghe 4:1
2017-05-28 56kg R.A.D.Madushanka M.P.M.P.Silva 3:2
2017-05-28 60kg K.D.Jayalath U.Anjan RSCI 2
2017-05-28 60kg R.M.S.D.Rathnayake M.A.M.Aseem AB 2
2017-05-28 64kg P.Vishnu S.Sachinta RSC 2

Finals

2017-05-29 49kg P.A.Rukmal Prasanna S.M.K.S.Bandara 4:1
2017-05-29 52kg Kuda V.Lasindu Eranda W.A.S.Madushanka RSC 2
2017-05-29 56kg H.M.K.C.Ekanayake R.A.D.Madushanka 3:2
2017-05-29 60kg K.D.Jayalath R.M.S.D.Rathnayake 3:2
2017-05-29 64kg W.M.D.M.B.Jayarathne P.Vishnu 5:0

thanks to Tibor Kincses and Hemantha Weerasinghe


2017 Results