National Selection Tournament - Ivanofrankovsk, Soviet Union - March 1974


Winners:
48kg Akopyan
51kg V.Babutskiy
54kg Sereyko
57kg Viktor Radkevich
60kg Shatov
63,5kg Subotin
67kg Anatoli Berezyuk
71kg Viktor Kuryshko
75kg Bogdan Gritsak
81kg Vyacheslav Lemeshev
+81kg Gadzhudin Gadzhiev


1974 Results