Soviet Union National Cup

Groznyy

December 22-28, 1986


Finals (winners first)

48kg Nshan Munchyan Albert Pakeyev
51kg Gamzat Khanbatyrov Nairi Vartikyan
54kg Lernik Papyan Valentin Yunusov
57kg Alexandr Artemiev Sergey Stepanov
60kg Igor Kolesnikov Leonid Bronnikov
63,5kg Vyacheslav Yanovskiy V.Lisichkin
67kg R.Magomedov Mikhail Shirin
71kg Viktor Egorov Viktor Plokhotnyuk
75kg Ruslan Taramov Alexandr Myasishchev
81kg Khakim Matchanov Albert Guchigov
91kg Ramzan Sebiyev Domanti Daniliya
+91kg Alexandr Miroshnichenko Petr Skok

Bronze Medal Winners

48kg A.Mamedov
48kg Yuriy Arbachakov
51kg Valeriy Blogodarnyy
51kg Artur Dimaksyan
54kg Abdybakyt Khalmurzayev
54kg Yuriy Vilishchuk
57kg Igor Patrikeyev
57kg Alexandr Grigorev
60kg Viktor Gromov
60kg Rafael Mubaryakshin
63,5kg Nikolay Fatkhulin
63,5kg Vladimir Ryumin
67kg Vladimir Makulov
67kg Erosi Margiani
71kg Valeriy Denisenko
71kg Evgeniy Zaytsev
75kg V.Bikenov
75kg Sergey Vasilenko
81kg Vladimir Rashevskiy
81kg E.Ilyin
91kg Viktor Akshonov
91kg Kh.Musayev
+91kg A.Vakhonov
+91kg Gitas Juskevicius

thanks to Tibor Kincses; source: "Бокс. Энциклопедия" (Boxing. Encyclopaedia), pages 229-231


1986 Results