Turkmenistan National Championships - Ashgabat - February 26 - March 2 2009

thanks to Tibor Kincses


Champions:

48kg Zarip Dzhumayev
51kg Rakhim Ovezov
54kg Shamurad Annamuradov
57kg Ruslan Atadjanov
60kg Amangeldy Hudaybergenov
64kg Serdar Khudayberdiyev
69kg Nurmurad Tekyayev
75kg Shukurogli Atadjanov
81kg Rasul Yuldashev
91kg Hojadurdy Nurchiyev
+91kg Vladimir Kazaryan

Turkmenistan National Champs History | National Champs Index | 2009 Results