Turkmen National Cup

Ashgabat

December 17-24, 2013


Winners

49kg Begmurat Bazarov
52kg Zarip Dzhumayev
56kg Yakub Meredov
60kg Azat Khodzhanurov
64kg Kerim Esenmuradov
69kg Shirmukhamet Gurbanniyazov
75kg Azizbek Achilov
81kg Arslanbek Achilov
91kg Oleg Abitov
+91kg Arslan Artykov

thanks to Tibor Kincses


2013 Results