Uzbekistan Youth National Cup

Kokand

October 15-19, 2013


Finals

2013-10-19 46kg Kh.Bakhtiyorbekov D.Mirzayev 3:0
2013-10-19 49kg Bekzobek Tursunbayev Suleyman Latipov 3:0
2013-10-19 52kg Andulkhay Shorakhmatov Sh.Tukhtamishev 3:0
2013-10-19 56kg Ikboljon Kholdarov Boburmirzo Tolibov 2:1
2013-10-19 60kg Fazliddin Meliboyev Muzaffar Rashidov 3:0
2013-10-19 64kg Makhmud Gaipov Shakromdzhon Yadgarov 3:0
2013-10-19 69kg Bektemir Melikuziyev Sunatilla Bakhodirov 3:0
2013-10-19 75kg Kozimbek Mardonov I.Abdusalomov 3:0
2013-10-19 81kg Azizbek Shukurov Obidzhon Tokhirov 2:1
2013-10-19 91kg Asilbek Soliyev Rakhmatulla Gofurov 2:1
2013-10-19 +91kg Shokhrukhbek Erkinov Zh.Alkhonov AB 1

thanks to Tibor Kinces


2013 Results